Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2310 462059
Κινητό: 6944 69 15 69
Διεύθυνση : 14 ΧΛΜ Θέση/Νίκης – Καβαλαρίου
email: skaragas@yahoo.gr